Ciągle nadsyłać można prace w kolejnej edycji konkursów „Słowotok” oraz „O Złote Pióro Wójta Gminy Chmielno”. Skierowane są one do wszystkich mieszkańców powiatu. Pozostał już tylko miesiąc.

Konkursy adresowane są do mieszkańców powiatu kartuskiego, bądź uczniów uczęszczających do szkół z terenu powiatu. Celem konkursu jest propagowanie inwencji twórczej autorów. Zachęcenie do pisania oraz propagowanie literatury.

Konkurs podzielony jest na pięć kategorii: „dla dorosłych”, „dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, „dla uczniów klas 5 – 7 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych”, „dla uczniów klas 1 – 4 szkół podstawowych” oraz „III Konkurs „O Złote Pióro Wójta Gminy Chmielno”, czyli tekst osadzony w gminie Chmielno.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie jednego tekstu pisanego prozą, własnego autorstwa do 31 stycznia 2018 roku na adres e-mail : redakcja.chmielnononstop@gmail.com, z dopiskiem „Słowotok 2018”.

Opowiadanie może być dowolnej tematyki, jednak mile widziany jest wątek kryminalny. O przyznaniu nagród decyduje Kapituła Konkursowa w drodze głosowania. Oceniany będzie styl, fabuła, pomysł i ogólny odbiór tekstu. Dodatkowo, osobno oceniane będą teksty, których miejsce akcji znajdować się będzie w gminie Chmielno. Oprócz zwykłej kategorii wiekowej, oceniane będą w konkursie „O Złote Pióro Wójta Gminy Chmielno”.

Biorące udział w konkursie opowiadanie powinno mieć nie mniej niż jedną i nie więcej niż pięć stron maszynopisu (Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5).

Powinien zostać również zaopatrzony w tytuł opowiadania, imię nazwisko autora oraz adres korespondencyjny autora. W przypadku szkół powinien posiadać również klasę, szkołę, oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciela języka polskiego).

W drodze konkursu przyznawane są nagrody. Ich wręczenie nastąpi na specjalnej gali.

Konkurs patronatem honorowym objęła Starosta Powiatu Kartuskiego – Janina Kwiecień oraz Wójt Gminy Chmielno – Jerzy Grzegorzewski.

REGULAMIN KONKURSU:

V Słowotok – REGULAMIN