Regulamin

KONKURS „O ZŁOTE PIÓRO WÓJTA GMINY CHMIELNO” 2020

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą Chmielno NON-STOP. 

2. Celem konkursu jest propagowanie inwencji twórczej autorów. Zachęcenie do pisania oraz propagowanie literatury, a także promocja Gminy Chmielno oraz jubileuszu 800-lecia Chmielna!

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie jednego utworu poetyckiego własnego autorstwa do 15 marca 2020 rokuna adres: redakcja.chmielnononstop@gmail.com, z dopiskiem „Złote Pióro 2020”.

5. Biorący udział w konkursie wiersz powinien zostać zaopatrzony w podpis oraz adres korespondencyjny autora. W przypadku szkół również klasę, szkołę, oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciela języka polskiego).

6. Tematyka powinna nawiązywać do Gminy Chmielno i wszystkiego co z nią związane. Bardzo prosimy o teksty z okazji wielkiego jubileuszu Chmielna! To w 1220 roku, w przywileju nadanym cystersom przez księcia Świętopełka pojawiły się pierwsze piśmienne wzmianki o wsi Chmielno.

7. O przyjęciu utworu do konkursu każdorazowo decyduje Kapituła Konkursowa.

8. Kapituła Konkursowa może odrzucić pracę jeżeli nie spełnia ona wymogów konkursu.

9. O przyznaniu nagród decyduje Kapituła Konkursowa w drodze głosowania. W sytuacjach

spornych ostateczny głos należy do jej przewodniczącego.

10. W drodze konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe oraz statuetka. Ich wręczenie nastąpi na specjalnej gali, na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie. O ewentualnej nagrodzie uczestnicy (oraz w przypadku uczniów – szkoła) zostaną powiadomieni drogą mailową, bądź telefonicznie.

11. Kapituła Konkursowa może również wyróżniać dodatkowe prace lub zadecydować o

przyznaniu dodatkowej nagrody.

12. Wszystkie przesłane i dopuszczone do konkursu teksty mogą być publikowane przez organizatorów konkursu. 

W razie jakikolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji – chmielnons@gmail.com

Wszelkie informacje także na stronie: www.chmielno-nonstop.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


Regulamin

VII POWIATOWY KONKURS LITERACKI „SŁOWOTOK”

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą Chmielno NON-STOP. 

2. Celem konkursu jest propagowanie inwencji twórczej autorów. Zachęcenie do pisania oraz propagowanie literatury.

3. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:

  • Dla dorosłych
  • Dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  • Dla uczniów szkół podstawowych (Klasy I-IV)
  • Dla uczniów szkół podstawowych (Klasy V-VIII)

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie jednego opowiadania, własnego autorstwa do  15 marca 2020 roku na adres: redakcja.chmielnononstop@gmail.com, z dopiskiem „Słowotok 2020”.

5. Biorące udział w konkursie opowiadanie powinno mieć nie mniej niż jedną i nie więcej niż pięć stron maszynopisu (format A4, Times New Roman, rozmiar 12,  interlinia 1,5). Powinien zostać również zaopatrzony w tytuł opowiadania, podpis oraz adres korespondencyjny autora. W przypadku szkół również klasę, szkołę, oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciela języka polskiego).

6. Inspiracją tekstów w VII Powiatowym Konkursie Literackim „Słowotok” ma być cytat, wybrany przez członków jury konkursu oraz organizatorów. Cytat brzmi: 

„Jeśli komuś się nie powiodło tam, gdzie innym brakło odwagi czy po prostu woli, by podjąć jakąkolwiek próbę, to taki człowiek, patrząc wstecz na swoje życie, znajduje w nim pociechę, a może nawet głęboką satysfakcję.” K. Ishiguro

7. Mile widziane są opowiadania umiejscowione akcją w Gminie Chmielno.

8. O przyjęciu opowiadania do konkursu każdorazowo decyduje Kapituła Konkursowa

8. Kapituła Konkursowa może odrzucić pracę jeżeli nie spełnia ona wymogów konkursu.

9. O przyznaniu nagród decyduje Kapituła Konkursowa w drodze głosowania. W sytuacjach

spornych ostateczny głos należy do jej przewodniczącego.

10. W drodze konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe oraz statuetki. Ich wręczenie nastąpi na specjalnej gali, na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie. O ewentualnej nagrodzie uczestnicy (oraz w przypadku uczniów – szkoła) zostaną powiadomieni drogą mailową, bądź telefonicznie.

11. Kapituła Konkursowa może również wyróżniać dodatkowe prace lub zadecydować o przyznaniu dodatkowej nagrody.

12. Wszystkie przesłane i dopuszczone do konkursu teksty mogą być publikowane przez organizatorów konkursu. 

W razie jakikolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji – chmielnons@gmail.com

Wszelkie informacje także na stronie: www.chmielno-nonstop.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!