Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

 

 1. Organizatorem Konkursu jest  organizacja Chmielno NON-STOP.

Konkurs patronatem honorowym objęła Janina Kwiecień – Starosta Powiatu Kartuskiego oraz Jerzy Grzegorzewski – Wójt Gminy Chmielno.

 

 1. Celem konkursu jest propagowanie inwencji twórczej autorów.

 

 1. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:

–        Opowiadanie o dowolnej tematyce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

–        Opowiadanie o dowolnej tematyce dla dorosłych

 

–        Wiersz o „Złote Pióro” Wójta Gminy Chmielno

 • W podkategorii dla szkół gimnazjalnych
 • W podkategorii dla szkół ponadgimnazjalnych
 • W podkategorii dla dorosłych

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie jednego opowiadania, bądź utworu poetyckiego własnego autorstwa, do 15 stycznia 2016 roku na adres: klub.literatka@gmail.com

 

 1. Biorące udział w konkursie opowiadanie powinno mieć nie mniej niż jedną i nie więcej niż 5 stron maszynopisu (Times New Roman, rozmiar 12, interlinia1,5, marginesy 2,5). Powinien zostać również zaopatrzony w tytuł opowiadania, podpis autora. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych klasę, szkołę, oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciel języka polskiego).

Biorący udział w konkursie wiersz nie powinien przekroczyć jednej strony maszynopisu (Times New Roman, rozmiar 12). Powinien zostać również zaopatrzony w podpis autora. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych klasę, szkołę, oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciel języka polskiego).

 

 1. Tematyka opowiadania jest dowolna. Natomiast tematyka wiersza napisanego w języku polskim powinna nawiązywać do gminy Chmielno (miejscowości z terenu gminy, ludzie, legendy, krajobrazy itp.)

 

 1. O przyjęciu opowiadania do konkursu każdorazowo decyduje Kapituła Konkursowa, osobna do każdej kategorii konkursowej.

 

 1. Kapituła Konkursowa może odrzucić pracę jeżeli nie spełnia ona wymogów konkursu.

 

 1. O przyznaniu nagród decyduje Kapituła Konkursowa w drodze głosowania. W sytuacjach

spornych ostateczny głos należy do jej przewodniczącego.

 

 1. W drodze konkursu przyznawane są nagrody. Ich wręczenie nastąpi na specjalnym spotkaniu w

dniu 11 marca 2016 roku o godzinie 18:00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie. O ewentualnej nagrodzie, uczniowie zostaną powiadomieni drogą mailową, bądź telefonicznie.

 

 1. Kapituła Konkursowa może również wyróżniać dodatkowe prace lub zadecydować o

przyznaniu dodatkowej nagrody.

 

 1. Wszystkie przesłane i dopuszczone do konkursu teksty mogą być publikowane przez organizatorów konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!